Research Help Desk

ตารางบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย
ณ ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม Study Room
ชั้น 3 สำนักหอสมุด ม. นเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้บริการ ณ อาคารห้องสมุดหลังใหม่ ชั้น 3

พร้อมจอ LCD สำหรับต่อพ่วงกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


            


สำหรับนิสิตที่ต้องการใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ตามกำหนดเวลาของตัวเอง (ไม่ต่ำกว่า 6 คน)  สามารถจองห้องผ่านระบบจองเข้าใช้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรู้ หรือที่ ระบบจองห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม  ทุกวันทำการค่ะ 


หัวข้อเดือน มีนาคม 2562

วันที่
เวลา
ชื่อหัวข้อ
ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวนคน
 วันศุกร์ ที่ 22 มี.ค. 2562
09.30 น. - 11.30 น.
0/4
ดูรายชื่อ
 วันศุกร์ ที่ 22 มี.ค. 2562
13.30 น. - 15.30 น.
3/4
ดูรายชื่อ
 วันศุกร์ ที่ 29 มี.ค. 2562
09.30 น. - 11.30 น.
0/4
ดูรายชื่อ
 วันศุกร์ ที่ 29 มี.ค. 2562
13.30 น. - 15.30 น.
3/4
ดูรายชื่อ
ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียนแล้ว ลงทะเบียนแล้ว เต็ม เต็ม งดลงทะเบียน งดลงทะเบียน ดูรายชื่อ ดูรายชื่อ