Research Help Desk

ตารางบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย
ณ ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม Study Room
ชั้น 3 สำนักหอสมุด ม. นเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้บริการ ณ อาคารห้องสมุดหลังใหม่ ชั้น 3

พร้อมจอ LCD สำหรับต่อพ่วงกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


            


สำหรับนิสิตที่ต้องการใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ตามกำหนดเวลาของตัวเอง (ไม่ต่ำกว่า 6 คน)  สามารถจองห้องผ่านระบบจองเข้าใช้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรู้ หรือที่ ระบบจองห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม  ทุกวันทำการค่ะ 


หัวข้อเดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่
เวลา
ชื่อหัวข้อ
ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวนคน
 วันจันทร์ ที่ 19 พ.ย. 2561
09.00 น. - 12.00 น.
0/6
ดูรายชื่อ
 วันศุกร์ ที่ 23 พ.ย. 2561
09.00 น. - 12.00 น.
0/6
ดูรายชื่อ
 วันจันทร์ ที่ 26 พ.ย. 2561
09.00 น. - 12.00 น.
0/6
ดูรายชื่อ
 วันศุกร์ ที่ 30 พ.ย. 2561
09.00 น. - 12.00 น.
0/6
ดูรายชื่อ
ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียนแล้ว ลงทะเบียนแล้ว เต็ม เต็ม งดลงทะเบียน งดลงทะเบียน ดูรายชื่อ ดูรายชื่อ