แจ้งย้ายระบบ DDS

ระบบ DDS นี้ได้ทำการย้าย URL ไปที่ http://www.lib.nu.ac.th/weblib/dds/