สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
http://www.lib.nu.ac.th
 
 
 :: Login เพื่อเข้าสู่ระบบ DDS (Document Delivery Service) ::
Username :
 
Password :
 
 

 ข้อกำหนด
 1. ใช้ Username และ Password ของ บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดต่างๆ
 2. โปรดแจ้งความประสงค์เพิ่มสิทธิ์การใช้งานมาที่ suphachait@nu.ac.th
 โดยแจ้งชื่อของท่านและภาควิชาที่ท่านทำงานอยู่มาในเนื้อความจดหมาย